Enter Password:

 Eggby - Istrum - Öglunda Hembygdsförening

Medlemmarna

Intresset för föreningen är stort. Det visar utvecklingen av medlemsantalet. De senaste åren visar en uppgång från 346 st år 2007 till 511 år 2017.  En del medlemmar  faller bort varje år av olika skäl, men glädjande nog tillkommer fler nya så antalet stiger varje år. Utflyttade eller anhöriga, spridda över södra Sverige, allt  ifrån Värmland, Stockholm, Göteborg, Malmö och Blekinge, stannar kvar som medlemmar. För närvarande är 162 medlemmar eller 36% bosatta utanför våra tre socknar.  Även nyinflyttade som inte har någon tidigare anknytning till bygden har glädjande nog anslutit sig.

 

Medlemskap

Medlem blir  Du genom att erlägga årsavgiften. Årsavgiften är 100 kr för vuxen eller 150 kr för par eller familj med samma postadress. Betalas till bankgiro nr  372-9316.

Medlemstidningen Körsbärsblomman i din brevlåda ingår! Dessutom får du tillgång till medlemssidan på websidan, med tex tidigare medlemstidningar, filmer och kanske en och annan tävling.

 

Obs! Glöm inte att skriva avsändare!